Historie

De in september 1986 opgerichte “Societé des Bières Spéciales” is een kleine Oisterwijkse vereniging die uit maximaal 15 bierliefhebbers bestaat.

De vereniging is opgericht door Rinus Snoeren, de oud-exploitant van het toenmalige “Grand Café La Belle Epoque”. Hij startte deze vereniging samen met Frans Haans die op dat moment “het Kaaspijpje, een kaasspeciaalzaak runde, waar hij ook bieren verkocht. Frans Haans is nu nog lid, terwijl ook Rob Bekkers vanaf de oprichtingsdatum lid van de Société is.

La Belle Epoque

Doelstelling van de vereniging is het vergroten van de kennis over speciaal bieren. Naast het vergroten van onze eigen kennis van speciaal bieren willen wij deze bijzondere bieren ook graag bekender maken en aanbevelen bij een groter publiek.

Om onze eigen kennis te vergroten, bij te houden én te toetsen houden wij van september tot en met juni om de veertien dagen, op maandagavond, een degustatieavond in het proeflokaal, waarvan de naam inmiddels gewijzigd is in “’t Gelagh” aan het Lindeplein te Oisterwijk.
Meer weten … … klik dan hier of op “degustatieavonden” hiernaast.

Een van de leden organiseert dan een thema-avond. Vanzelfsprekend worden dan meestal speciale bieren gedegusteerd, maar soms wordt er gekookt met bier of er vindt een uitleg plaats over de werking van het onmisbare biergist, of … …!
Inmiddels heeft onze vereniging honderden bieren gedegusteerd waarvan de secretaris nauwgezet de scores heeft bijgehouden. Wilt u daar meer van weten, klik dan hier.

Ter afsluiting van het proefseizoen organiseren de leden, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers, ieder jaar op de eerste zondag van juli het “Speciaal Biermatinee Zuid-Nederland”.
Het Matinee werd voor het eerst georganiseerd op 21 juni 1987 en mocht zich vanaf het begin verheugen in een grote belangstelling van zowel de ambachtelijke brouwerijen als het publiek. Een kleine honderd verschillende brouwerijen, met honderden soorten speciaal bier, hebben al aan het festival deelgenomen.
Het Matinee is daardoor uitgegroeid tot het grootse bierfestival in de open lucht.
Een festival waar de bierliefhebber ontspannen en in een plezierige sfeer kan genieten van diverse bijzondere, en vaak ook exclusieve, bieren.
Daarnaast is het Matinee ook een ontmoetingsplaats voor de brouwers onderling. De brouwers met elkaar in contact brengen, hun speciale bieren promoten en de biercultuur in het algemeen bevorderen zijn dan ook de hoofddoelstellingen van het Matinee.
De kwaliteit van het festival staat bij de vereniging op een hoog voetstuk!
Voor meer info daarover klikt u hier of klikt u op “biermatinee” hiermaast.

Om onze kennis te vergroten worden behalve de degustatie avonden en het Biermatinee op de eerste zondag van juli, ook studiereizen door een of meerdere leden georganiseerd. Op deze reizen worden mouterijen, brouwerijen en proeverijen van speciale bieren, zoals de bok- en kerstbieren, bezocht. Natuurlijk worden er ter plaatse bieren gedegusteerd om het nuttige met het aangename te kunnen verenigen. Je moet tenslotte wel bijblijven, nietwaar!